Przygotowywałem się do wykonywania zawodu psychologa przez wiele lat, zdobywając doświadczenie nie tylko podczas edukacji, ale również pracując w różnych Ośrodkach pomocy psychologicznej.

Staże kliniczne odbyłem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2008/2009 r. pracowałem na oddziale dziennym Kliniki Nerwic, gdzie zgromadziłem ponad 650 godzin doświadczenia. W latach 2009/2010, uczestniczyłem w 25-godzinnym stażu na oddziale leczenia uzależnień 'Goplańska'. W 2013 roku zdobywałem doświadczenie na oddziale dziennym dla osób chorujących na schizofrenię i zaburzenia osobowości, praktykując około 180 godzin. Dodatkowo, w latach 2014/2015 w Ośrodku ReGeneRacja, współprowadziłem młodzieżową grupę psychoterapeutyczną, zyskując kolejne 55 godzin praktyki.

Od blisko 15 lat zajmuję się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapią w języku polskim. Oferuję pomoc psychologiczną dla osób polskojęzycznych w Berlinie, a także w ramach sesji online. Moja praca jest zgodna z zasadami nurtu psychoterapii psychodynamicznej, przy czym uwzględniam również współczesne metody o potwierdzonej skuteczności, takie jak terapia oparta na mentalizacji (MBT) oraz intensywna psychodynamiczna psychoterapia krótkoterminowa (ISTDP).

Regularnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach podyplomowych w renomowanych ośrodkach w Warszawie. Moja praca jest także regularnie poddawana superwizji.

polski psycholog w berlinie

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, wykształconym w Polsce psychoterapeutą* w nurcie psychodynamicznym. W Niemczech posiadam uprawnienia Heilpraktiker für Psychotherapie** oraz dyplomowanego psychologa.

Profesjonalną psychoterapią zajmuję się od blisko 15 lat. Pomagam Polakom w Berlinie i okolicach, a także online (w ograniczonym zakresie, niezależnie od miejsca zamieszkania).

Uwzględniam współczesne metody pracy o potwierdzonej skuteczności, m.in. terapię opartą na mentalizacji (MBT) oraz intensywną psychodynamiczną psychoterapię krótkoterminową (ISTDP).

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałem w renomowanych ośrodkach w Warszawie i stale aktualizuję je, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz kursach podyplomowych. Superwizuję swoją pracę w Ośrodku Psychoterapii Humani w Poznaniu.

 

Edukacja

2017 - 2019: Zaawansowana Szkoła Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej, HUMANI, Poznań we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Uczestniczyłem w 2-letnim szkoleniu dla praktykujących psychoterapeutów, organizowanym przez Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego HUMANI w Poznaniu, we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Szkolenie, prowadzone przez Annę Król-Kuczkowską, obejmowało około 300 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym superwizję.

 

2010 - 2014: Studium Psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Przeszedłem całościowe, 4-letnie podyplomowe szkolenie, uprawniające do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym w Polsce. Szkolenie, obejmujące ponad 1000 godzin zajęć, posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Laboratorium Psychoedukacji, działające od ponad 40 lat, jest najstarszym ośrodkiem w Polsce kształcącym psychoterapeutów. Szkolenie odbyło się pod kierunkiem Zofii Milskiej-Wrzosińskiej.

 

2004 - 2009: Społeczna Psychologia Kliniczna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Warszawa

Ukończyłem jednolite studia magisterskie z psychologii. SWPS, kształcący psychologów od 1996 roku, jest uznawany za jedną z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce, ustępując jakością kształcenia jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu.

 

Doświadczenie zawodowe

  • od 2023 r. Praxis Moliter (Berlin) - Heilpraktiker für Psychotherapie** / psychoterapeuta* / psycholog

  • od 2019 r. Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie - psychoterapeuta* / psycholog

  • od 2017 r. do 2021 r. Psychomedic.pl (Warszawa) - psychoterapeuta / psycholog

  • od 2015 do 2021 r. Instytut Treningu i Psychoterapii SENS (Warszawa) - psychoterapueta / psycholog

  • od 2013 r. do 2019 r. Pracowania Psychologjczna EGO (Warszawa)

  • od 2011 r.  do 2015 r. Stowarzyszenie Lambda Warsazwa - psycholog / koordynator zespołu psychologicznego / wiceprzewodniczący Zarządu

  • od 2010 do 2011 r. Zespół Ośrodków Wsparcia i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Piastów) - psycholog

Zastrzeżenie w związku z różnicami w regulacjach prawnych dotyczących zawodu psychoterapeuty w Polsce i Niemczech:

* Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech, określenie "psychoterapeuta", nie jest tożsame z określeniami "Psychotherapeut/in", "Psychologische/r Psychotherapeut/in", czy "Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut/in",  które są tytułami chronionymi w Niemczech i zarezerwowanymi wyłącznie dla specjalistów kształconych i egzaminowanych w niemieckim systemie

** Tytuł Heilpraktiker für Psychotherapie uprawnia do prowadzenia psychoterapii w Niemczech

Praxis Psycholog.Berlin
Dipl.-Psych. Paweł Kurczak
Psychoterapeuta* (nurt psychodynamiczny)
Heilpraktiker für Psychotherapie**


Käthe-Niederkirchner-Straße 3
10407 BERLIN (Prenzlauerberg)
tel. 0162 657 2425

Kasy chorych (Krankenkasse)

Wizyty nie są automatycznie refundowane przez kasy chorych. Nie zostaniecie Państwo przyjęci wyłącznie na podstawie dowodu ubezpieczenia. Koszty spotkań pokrywacie Państwo z własnych środków.

Ewentualne refundacje są możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą Państwa kasy chorych i na Państwa odpowiedzialność. Nie pośredniczę w kontakcie z Krankenkasse, ani nie biorę odpowiedzialności za brak refundacji moich usług.